Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να διαβάσετε συνέντευξη που δόθηκε στην εφημερίδα Skywalker για το δίκτυο «Συν+Εργασία για την Εργασία», μέλος του οποίου είναι το ΑΡΓΩ. 

Συνέντευξη για το δίκτυο «Συν+Εργασία για την Εργασία»
Ετικέτες: